Mårslet Skovbørnehave har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Nyt ventilationsanlæg
  • Efterisolering af uopvarmet loftrum
  • Konvertering fra elvarme til fjernvarme
  • Belysning med bevægelses-sensorer
  • Installation af vandsparer på vandhaner