Børnenes og Beboernes Jord har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for bygningen på legepladsen foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Belysning udskiftet til LED lys
  • Isolering af rør og tekniske installationer
  • Varmeanlægget optimeres