Den Integrerede Institution Tornebakken har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er i nr. 3 foretaget følgende energibesparende tiltag:

 • Isolering af varmerør i teknikrum
 • Udskiftning af lyskilder
 • Udskiftning af armaturer i gang, vaskerum, depot, køkken, vindfang og atelier
 • Udskiftning til LED lys og installering af bevægelses-sensorer på toiletter og i garderobe
 • Installation af vandbesparende toiletter
 • Ventilationsanlæg med CO2 styring
 • Ny varmtvandsbeholder

Der er i nr. 5 foretaget følgende energibesparende tiltag:

 • Isolering af varmerør i teknikrum
 • Udskiftning af lyskilder
 • Montering af bevægelses-sensorer på toiletter og i garderobe
 • Installation af LED lys og bevægelses-sensorer i samtalerum, vaskerum, depot, køkken og vindfang
 • Installation af vandbesparende toiletter
 • Ventilationsanlæg med CO2 styring
 • Varmestyringsanlæg