Tranbjerg Dagtilbud Hoppeloppen har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Udskiftning af radiatorventiler med termostat
  • Montering af vandsparer på toiletter
  • Belysning ændret til LED lys