Børnehuset Ællebælle har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Udskiftning af radiatorventiler med termostat
  • Nye pumper
  • CTS/automatisk varmestyring
  • Udskiftning af varmtvandsbeholder
  • Efterisolering af rør
  • Udskiftning af 2 toiletter
  • Belysning udskiftet til LED lys