Østervang Forsorgshjem har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Nye pumper
  • Isolering af pumper og rør
  • Nye vinduer
  • Efterisolering af ydervæg i krybekælder
  • Belysningstiltag for hele ejendommen - LED lys
  • Etablering af CTS og energimålere