Den Integrerede Institution Damhuset har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Isolering af varmerør i teknikrum
  • Udskiftning til LED lys
  • Nye vandbesparende børnetoiletter
  • Installation af berøringsfrie vandhaner