Tuesten Huse har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Nye pumper
  • Ombygning af varmeanlæg
  • Opførelse af nyt teknikskab og etablering af netværk