Børnehuset Tulshøjvej 5 har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

 • Montering af bevægelsessensorer på toilet og i stue
 • Udskiftning af varmtvandsveksler
 • CTS/automatik optimering (sænkning af varme om natten)
 • Sænkning af ventilationshastighed
 • Berøringsfrie vandhaner
 • Vandbesparende toiletter
 • Indregulering af varmeanlæg
 • Natsænkning af varme
 • Belysning ændret til LED lys
 • Nye radiatorventiler
 • Ny kummefryser