Børnehaven Stenhøjgård har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Isolering af etageadskillelse mod kælder og krybekælder
  • Isolering af varmerør
  • Automatik til varmestyring
  • Natsænkning af varme og køling i weekender
  • Ny varmtvandsbeholder
  • Belysning udskiftet til LED lys