Holme Børnehus har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Nyt CTS-anlæg
  • Nyt ventilationsanlæg
  • Udskiftning af varme- og vandpumper
  • Nye radiatorventiler
  • Udskiftning til ét-grebs vandhaner
  • Vandbesparende toiletter
  • Belysning udskiftet til LED lys
  • Udskiftning af hårde hvidevarer