Administrationsbygningen, Vejlby Centervej 52, har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Udskiftning af CTS anlæg - automatisk varmestyring af bygningen
  • Udskiftning til kontorvinduer, der kan styres via CTS anlægget
  • Udskiftning til radiator termostater, der kan styres via CTS anlægget
  • Udskiftning af belysning til LED lys
  • Optimering af ventilationsanlæg, 1. sal
  • Teknisk isolering