Officersbygningen / Ridehuset / Musikskolen har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Tætning af døre med børsteliste (Ridehuset)
  • Etablering af decentral brugsvandsproduktion
  • Belysning Officersbygningen - ændret til LED lys
  • CTS styring på varmt brugsvand