Børnehuset Vidtskue har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi- Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Vandbesparende toiletter
  • Nye blandingsbatterier