Børnehuset Gadekæret har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Isolering af varmerør og ventiler
  • Installation af vandbesparende toiletter
  • Udskiftning af brugsvandsveksler
  • Udskiftning af armaturer og lyskilder samt installering af bevægelsessensorer
  • Installation af nyt varmestyringsanlæg
  • Installation af ventilationsanlæg