I Aa+ programmet benyttes rammeaftaler til en stor del af energirådgivningen og en stor del af entreprisearbejderne. Enkelte ting, som f.eks. lyskilder, indkøbes som varekøb.

De fleste udbud er sker indenfor Aarhus Kommunes rammeaftale "Rammeaftale om energirådgivning herunder energimærkning" af september 2012. Udbud, der ligger udenfor rammeaftalen annonceres på Udbud.dk.

Entrepriser udbydes både inden for rammeaftaler og uden for. Omfanget af den enkelte entreprise er ofte af en størrelse, der medfører underhåndsbud. Kun få entrepriser vil medføre begrænset licitation med/uden prækvalifikation.

Generelt skal pjecen Miljø- og Energirigtig byggeri anvendes.

Du finder pjecen om Miljø- og Energirigtigt byggeri her

Du kan læse mere om krav til leverandører af bygge- og anlægsprojekter i Aarhus Kommune her